Oefeningen Gobalring

 

Categorie l (laagste categorie beginners)

- Vrij volgen - 6 pt

- Down, 1 minuut liggen - 10 pt

- Weigeren van lokaas - 5 pt

- Vooruit - 12 pt

- Geworpen voorwerp - 12 pt

- Standen 10 pt

- Sprong 15 pt

(keuze uit haag, lengtesprong of schutsel)

- Aanval met latten - 50 pt

- Aanval vluchtend - 50 pt

- Verdediging van de meester - 30 pt

Totaal 200 pt.

 

Categorie ll

Alle oefeningen van categorie 1 +

- Blokje - 15 pt

- Vaste haag- 20 pt

- Aanval met latten over hindernissen - 40 pt

- Aanval vluchtend- 30 pt

- Opzoeken en opleiden - 40 pt

- Aanval met afweervoorwerpen - 40 pt

Totaal 300 pt.

 

Categorie lll (hoogste categorie)

Alle oefeningen van categorie 1 + 2 +

- Schutsel - 15 pt

- Grote put- 20 pt

- Onderbroken aanval - 30 pt

- Bewaken van voorwerp - 30 pt

Totaal 400 pt.

 

Programma Politiehond KNPV

 

Reglement Politiehond 1 (complete versie 01-10-2016)

Reglement Politiehond 2 (complete versie 01-10-2016)

 

Programma Objectbewakingshond

 

Reglement Objectbewakingshond (complete versie 01-10-2016)

 

Programma Toetsing Objectbewakingshond

 

Reglement Toetsing Objectbewakingshond (complete versie 01-10-2016)

 

 

 

 

 

 

PHV Roda Bergschenhoek

22 juli 2017 Kampioenswedstrijd Politiehond 2

23 juli 2017 Kampioenswedstrijd Politiehond 1

 

Sint-Truiden

26 Augustus 2017 Globalring Trial

PHV de Speurder Capelle © copyright